´╗┐ Regulamin : Bestcena.pl ­čĺÖ - szybka dostawa, najwy┼╝sza jako┼Ť─ç

Regulamin

SKLEPU INTERNETOWEGO BESTCENA

 

§1. DEFINICJE

Ilekro─ç w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1)      Regulaminie – nale┼╝y przez to rozumie─ç niniejszy dokument wraz z wszelkimi za┼é─ůcznikami, okre┼Ťlaj─ůcy warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego Bestcena oraz nabywania w nim Produktów.

2)      Sklepie – nale┼╝y przez to rozumie─ç sklep internetowy pod nazw─ů „Bestcena”, funkcjonuj─ůcy w sieci www. pod adresem internetowym www.bestcena.pl, prowadz─ůcy sprzeda┼╝ Produktów znajduj─ůcych si─Ö w asortymencie Sprzedaj─ůcego.

3)      Kliencie (Kupuj─ůcym) – nale┼╝y przez to rozumie─ç ka┼╝dy podmiot prawa dokonuj─ůcy zakupu w Sklepie internetowym zgodnie z tre┼Ťci─ů niniejszego Regulaminu; Klientami w przypadku osób fizycznych mog─ů by─ç tylko osoby, którym przys┼éuguje pe┼éna zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych w ┼Ťwietle odpowiednich przepisów prawa cywilnego.

4)      Konsumencie - nale┼╝y przez to rozumie─ç Klienta b─Öd─ůcego osob─ů fizyczn─ů dokonuj─ůc─ů czynno┼Ťci prawnej ze Sprzedaj─ůcym niezwi─ůzanej bezpo┼Ťrednio z jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů lub zawodow─ů.

5)      Przedsi─Öbiorc─ů – nale┼╝y przez to rozumie─ç Klienta b─Öd─ůcego osob─ů fizyczn─ů, osob─ů prawn─ů lub jednostk─ů organizacyjn─ů nieb─Öd─ůc─ů osob─ů prawn─ů, której ustawa przyznaje zdolno┼Ť─ç prawn─ů, prowadz─ůc─ů we w┼éasnym imieniu dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů lub zawodow─ů.

6)      Sprzedaj─ůcym –  nale┼╝y przez to rozumie─ç spó┼ék─Ö dzia┼éaj─ůca w obrocie pod firm─ů Bestcena LTD. nr ‎10415013, Suite no 2, First Floor, Kenwood, 77a Shenley Road, Borehamwood WD6 1AG United Kingdom.

7)      Administratorze - nale┼╝y przez to rozumie─ç spó┼ék─Ö Bestcena.pl eshop sp. z o.o. z siedzib─ů w Poznaniu (61-569) ul. Wierzbi─Öcice 9, wpisan─ů do Rejestru Przedsi─Öbiorców Krajowego Rejestru S─ůdowego, VII Wydzia┼é Krajowego Rejestru S─ůdowego, pod numerem KRS: 0000464548, posiadaj─ůc─ů NIP: 6772379876, oraz REGON: 122945128, adres e-mail: czesc@bestcena.pl, numer telefonu: (61) 227 85 20.

8)      Koncie Klienta – nale┼╝y przez to rozumie─ç panel zawieraj─ůcy dane Klienta, histori─Ö zamówie┼ä oraz instrument s┼éu┼╝─ůcy do realizacji sk┼éadanych przez Klienta zamówie┼ä.

9)      Produktach - nale┼╝y przez to rozumie─ç wszelkie towary b─Öd─ůce w asortymencie sprzeda┼╝y Sprzedaj─ůcego, poprzez Sklep, a w tym:

a)       towary fabrycznie nowe z oryginalnym kompletem akcesoriów, zapakowane przez producenta, nieposiadaj─ůce simloca czy te┼╝ brandingu operatora (wyj─ůtki s─ů wyra┼║nie zaznaczone w opisie i nazwie produktu) ,

b)      towary u┼╝ywane, tzn. z oznaczeniem w nazwie „outlet”. S─ů to Produkty, które maj─ů otwarte opakowanie, mog─ů mie─ç zdj─Öte folie ochronne i rozpakowane akcesoria.

10)  Dniach roboczych - nale┼╝y przez to rozumie─ç dni tygodnia od poniedzia┼éku do pi─ůtku, z wyj─ůtkiem tych dni, które s─ů dniami ustawowo wolnymi od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy, publ. Dz.U.2015.90 t.j.  z dnia 2015.01.19 

11)  Koszyku - nale┼╝y przez to rozumie─ç funkcjonalno┼Ť─ç Sklepu, w której widoczne s─ů wybrane przez Klienta Produkty do zakupu oraz umo┼╝liwiaj─ůc─ů Klientowi ustalenie i modyfikacj─Ö danych zamówienia, w szczególno┼Ťci: ilo┼Ť─ç produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy p┼éatno┼Ťci.

 

 

§2. INFORMACJE PODSTAWOWE

1.       Niniejszy Regulamin okre┼Ťla zasady korzystania ze Sklepu, w tym szczegó┼éowe warunki ┼Ťwiadczenia us┼éug drog─ů elektroniczn─ů za po┼Ťrednictwem Sklepu, a tak┼╝e prawa i obowi─ůzki Klientów, jak równie┼╝ prawa i obowi─ůzki Sprzedaj─ůcego.

2.       Nazwa Sklepu, stosowane oznaczenia graficzne i s┼éowno-graficzne, koncepcja Sklepu, jego wygl─ůd graficzny, stosowane w ramach Sklepu oprogramowanie oraz bazy danych podlegaj─ů ochronie prawnej.

3.       W celu korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przegl─ůdania jego asortymentu i sk┼éadania zamówie┼ä, Klient powinien posiada─ç:

a)       urz─ůdzenie przekazuj─ůce dane teleinformatyczne (np. komputer z zainstalowan─ů przegl─ůdark─ů umo┼╝liwiaj─ůc─ů przegl─ůdanie stron www. w zalecanej rozdzielczo┼Ťci 1024 x 768 pikseli lub wy┼╝szej typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari);

b)      dost─Öp do sieci Internet;

c)       aktywne konto poczty elektronicznej.

4.       Administrator podejmuje odpowiednie ┼Ťrodki techniczne oraz dzia┼éania, które maj─ů zapewni─ç bezpiecze┼ästwo transmisji danych i zapobiec pozyskaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych Klientów.

5.       Klient jest zobowi─ůzany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa, zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów oraz praw autorskich. Ponadto Klient zobowi─ůzany jest do podawania swoich danych zgodnie ze stanem faktycznym oraz nie umieszczania tre┼Ťci o charakterze bezprawnym.

6.       W kontaktach z Klientem, w tym w zakresie obs┼éugi i realizacji zamówie┼ä sk┼éadanych w Sklepie, w zakresie obs┼éugi p┼éatno┼Ťci, wysy┼éki Produktów zakupionych w Sklepie, a tak┼╝e reklamacji oraz dzia┼éa┼ä marketingowych Sprzedaj─ůcy dzia┼éa za po┼Ťrednictwem Administratora.

 

 

§3. KONTO KLIENTA

1.       Klient mo┼╝e zarejestrowa─ç si─Ö w Sklepie zak┼éadaj─ůc Konto Klienta, poprzez wype┼énienie formularza rejestracyjnego, podanie adresu e-mail oraz utworzenie has┼éa. Ponadto warunkiem utworzenia Konta Klienta jest zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a tak┼╝e wyra┼╝enie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas procedury rejestracji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast niezb─Ödne w celu utworzenia Konta Klienta.

2.       Posiadanie Konta Klienta w Sklepie jest dobrowolne i bezp┼éatne. Klient posiadaj─ůcy Konto mo┼╝e korzysta─ç z dodatkowych funkcji m.in. dodawania Produktów do ulubionych, ┼Ťledzenia historii zamówie┼ä i statusu z┼éo┼╝onego zamówienia, otrzymywania powiadomie┼ä o promocjach, o zmianach Regulaminu.

 

 

§4. ZAMÓWIENIA

1.       Sklep internetowy jest czynny przez 24 godziny na dob─Ö, 7 dni w tygodniu, umo┼╝liwiaj─ůc Klientowi z┼éo┼╝enie zamówienia o ka┼╝dej porze.

2.       Sprzedaj─ůcy przyjmuje zamówienia Produktów znajduj─ůcych si─Ö w asortymencie Sklepu za pomoc─ů Formularza Zamówienia znajduj─ůcego si─Ö na stronie www.bestcena.pl, jak równie┼╝ telefonicznie. Mo┼╝liwe jest równie┼╝ pisemne z┼éo┼╝enie zamówienia poprzez poczt─Ö tradycyjn─ů (listem poleconym) lub poczt─ů elektroniczn─ů na adres czesc@bestcena.pl przy u┼╝yciu Formularza Zamówienia dost─Öpnego na stronie Sklepu internetowego (w pliku pdf).

3.       Formularz zamówienia stanowi Za┼é─ůcznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i obejmuje w szczególno┼Ťci:

a)       dane dotycz─ůce Klienta: imi─Ö i nazwisko, firma albo nazwa, adres, numer telefonu kontaktowego,

b)      dane dotycz─ůce odbiorcy: imi─Ö i nazwisko, firma albo nazwa, adres, numer telefonu kontaktowego – je┼╝eli nie s─ů zgodne z danymi Klienta;

c)       dane dotycz─ůce zamawianego Produktu;

d)      o┼Ťwiadczenie o zapoznaniu si─Ö Klienta o akceptacji niniejszego regulaminu, w tym w zakresie warunków odst─ůpienia od umowy sprzeda┼╝y, o┼Ťwiadczenie o prawdziwo┼Ťci danych podawanych przez Klienta

4.       Klient jest odpowiedzialny za prawid┼éowo┼Ť─ç oraz prawdziwo┼Ť─ç i kompletno┼Ť─ç informacji, które wprowadza do Formularza Zamówienia.

5.       Warunkiem z┼éo┼╝enia zamówienia (z┼éo┼╝enia oferty zawarcia umowy kupna-sprzeda┼╝y) przez Klienta jest poprawne wype┼énienie Formularza Zamówie┼ä oraz zapoznanie si─Ö i zaakceptowanie przez Klienta postanowie┼ä niniejszego Regulaminu w momencie sk┼éadania tego Zamówienia.

6.       W celu realizacji i obs┼éugi zamówienia, Klient jest zobowi─ůzany przy sk┼éadaniu zamówienia do podania w szczególno┼Ťci swoich danych osobowych oraz wyra┼╝enia zgody na ich przetwarzanie w celu prawid┼éowej realizacji zamówienia, na co wyra┼╝a zgod─Ö i co akceptuje. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast niezb─Ödne w celu z┼éo┼╝enia zamówienia (oferty).

7.       W celu z┼éo┼╝enia zamówienia za po┼Ťrednictwem strony www.bestcena.pl nale┼╝y wybra─ç Produkt(y), które zostaj─ů zapisane w koszyku, nast─Öpnie potwierdzi─ç wybór, wskaza─ç miejsce dostarczenia produktu (ów), sposób p┼éatno┼Ťci, wype┼éni─ç inne dane w Formularzu Zamówienia (chyba, ┼╝e Klient skorzysta z Konta Klienta). Zatwierdzone przez Klienta (przycisk „Zamówienie z obowi─ůzkiem zap┼éaty”) i przes┼éane do Sprzedaj─ůcego zamówienie, po jego potwierdzeniu przez Sprzedaj─ůcego stanowi ofert─Ö zawarcia umowy kupna-sprzeda┼╝y, z której wynika zwi─ůzanie obowi─ůzkiem zap┼éaty za nabywane produkty w przypadku przyj─Öcia oferty przez Sprzedaj─ůcego (zawarcia umowy) .

8.       Korygowanie danych Klienta podanych przy sk┼éadaniu zamówienia mo┼╝liwe jest do czasu jego potwierdzenia przez Sprzedaj─ůcego. W pó┼║niejszym terminie, wszelkie modyfikacje danych mo┼╝liwe s─ů jedynie po uprzednim uzgodnieniu tego faktu ze Sprzedaj─ůcym.

9.       Z┼éo┼╝enie zamówienia przez Klienta oznacza wybór Produktów znajduj─ůcych si─Ö w asortymencie Sklepu internetowego w chwili z┼éo┼╝enia zamówienia, zgodnie z ich opisem i cen─ů oraz z┼éo┼╝enie Sprzedaj─ůcemu oferty zawarcia umowy kupna-sprzeda┼╝y tych Produktów w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa cywilnego.

10.   Zamówiony Produkt mo┼╝e zosta─ç dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

11.   Po z┼éo┼╝eniu przez Klienta zamówienia, Sprzedaj─ůcy na adres poczty elektronicznej, wskazany w zamówieniu, prze┼Ťle w formie elektronicznej Potwierdzenie otrzymania zamówienia, które nie stanowi przyj─Öcia oferty i nie skutkuje zawarciem umowy.

12.   Potwierdzenie z┼éo┼╝enia Zamówienia przesy┼éane do Klienta w formie elektronicznej zawiera:

a)       dane Sprzedaj─ůcego, w tym adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu;

b)      dane Klienta, w tym adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu, dane do faktury VAT (je┼╝eli zosta┼éa wybrana taka opcja);

c)       Nazw─Ö Produktu;

d)      cen─Ö zamówienia (jednostkow─ů i ┼é─ůczn─ů Produktów oraz koszty wykonania umowy, w tym p┼éatno┼Ťci i dostawy);

e)      form─Ö dostawy, a w tym termin, w którym nast─ůpi wysy┼éka zamówienia oraz adres dostawy;

f)        sposób p┼éatno┼Ťci wraz z numerem rachunku bankowego do dokonywania wp┼éaty za zamówienia;

g)       informacj─Ö o prawie Konsumenta do odst─ůpienia od umowy bez podania przyczyny w ci─ůgu 14 dni wraz ze wzorem odpowiedniego formularza;

h)      Regulamin Sklepu w pliku PDF

13.   Po dokonaniu p┼éatno┼Ťci za zamówienie przez Konsumenta, zgodnie z § 5 ust. 5 lit a) – c) niniejszego Regulaminu i uznaniu nale┼╝no┼Ťci na rachunku bankowym Sprzedaj─ůcego, Sprzedaj─ůcy prze┼Ťle w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail potwierdzenie otrzymania p┼éatno┼Ťci oraz przyj─Öcia zamówienia do realizacji.

14.   Umowa sprzeda┼╝y zostaje zawarta z chwil─ů potwierdzenia przyj─Öcia zamówienia do realizacji przez Sprzedaj─ůcego (przyj─Öcie oferty).

15.   W przypadku wyboru przez Klienta opcji p┼éatno┼Ťci przy odbiorze (wysy┼éka za pobraniem lub odbiór osobisty dla Produktów oznaczonych „outlet”, umowa sprzeda┼╝y zostaje zawarta z dniem uiszczenia ceny  przy odbiorze).

16.   Warunki realizacji zamówie┼ä nietypowych s─ů ka┼╝dorazowo indywidulanie ustalane z Klientem. W takim przypadku Regulamin niniejszy stosuje si─Ö subsydiarnie, w zakresie w jakim nie pozostaje w sprzeczno┼Ťci w stosunku do indywidualnie ustalonych warunków zakupu.

 

 

§ 5. CENA I SPOSÓB ZAP┼üATY

1.       Informacje o Produktach zamieszczone na stronie internetowej www.bestcena.pl nie stanowi─ů oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ca┼éy znajduj─ůcy si─Ö w Sklepie internetowym asortyment towarów stanowi jedynie niezobowi─ůzuj─ůce zaproszenie dla Klienta do z┼éo┼╝enia oferty zawarcia umowy sprzeda┼╝y.

2.       Ceny podane przy Produktach na stronie www.bestcena.pl s─ů cenami brutto wyra┼╝onymi w polskich z┼éotych, i zawieraj─ů podatek VAT.

3.       Ceny nie zawieraj─ů kosztów przesy┼éki i innych dodatkowych op┼éat, które ka┼╝dorazowo zostan─ů doliczane do sumy zamawianych Produktów oraz s─ů wskazane w trakcie sk┼éadania zamówienia.

4.       Cen─ů ostateczn─ů zamówienia, jest cena Produktu podana na stronie Sklepu internetowego przed z┼éo┼╝eniem zamówienia przez Konsumenta wraz ze wszystkimi kosztami zwi─ůzanymi z realizacj─ů umowy.

5.       Kupuj─ůcy mo┼╝e wybra─ç nast─Öpuj─ůce formy p┼éatno┼Ťci za zamówione Produkty:

a)       z góry przed odbiorem zamówienia - p┼éatno┼Ť─ç przelewem na rachunek bankowy Sprzedaj─ůcego;

b)      p┼éatno┼Ť─ç przelewem za po┼Ťrednictwem m.in. serwisu Tansferuj.pl/PayPal/PayU;

c)       p┼éatno┼Ť─ç ratalna (przy pomocy kredytu);

d)      p┼éatno┼Ť─ç gotówk─ů przy odbiorze (wysy┼éka za pobraniem);

e)      p┼éatno┼Ť─ç w biurze za pomoc─ů karty p┼éatniczej  (odbiór osobisty dla Produktów oznaczonych „outlet”).

6.       W przypadku wyboru opcji p┼éatno┼Ťci z góry, Klient jest zobowi─ůzany ui┼Ťci─ç cen─Ö w ci─ůgu 7 dni od otrzymania od Sprzedaj─ůcego w formie elektronicznej potwierdzenia z┼éo┼╝enia zamówienia. W przypadku braku wp┼éaty za zamówienie (tj. niezaksi─Ögowania p┼éatno┼Ťci na wskazanym Klientowi rachunku bankowym) we wskazanym terminie zamówienie traktuje si─Ö jako anulowane.

7.       Klient zobowi─ůzany jest poda─ç prawdziwe dane.

 

 

§ 6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA ORAZ DOSTAWA

1.       Koszty dostawy Produktów s─ů wskazywane przy sk┼éadaniu zamówienia oraz w potwierdzeniu z┼éo┼╝eniu zamówienia przes┼éanemu Klientowi zgodnie z §4 ust. 12 Regulaminu.

2.       Dostawa Produktów nast─Öpuje za po┼Ťrednictwem firmy kurierskiej.

3.       Kupuj─ůcy mo┼╝e dokona─ç odbioru osobistego Produktów w siedzibie Administratora jedynie w zakresie Produktów z oznaczeniem „outlet’.

4.       Termin realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych licz─ůc od dnia:

a)       zaksi─Ögowania wp┼éaty Ceny ostatecznej na wskazanym Klientowi rachunku bankowym, lub

b)      potwierdzenia z┼éo┼╝enia zamówienia przez sklep – w przypadku p┼éatno┼Ťci gotówk─ů przy odbiorze lub za pobraniem.

5.       Klient ma prawo do anulowania zamówienia w sytuacji, gdy:

a)       z przyczyn niezale┼╝nych od Sprzedaj─ůcego, termin realizacji zamówienia b─Ödzie d┼éu┼╝szy ni┼╝ wskazany w ust. 4 powy┼╝ej, o czym Kupuj─ůcy zostanie niezw┼éocznie poinformowany,

b)      z┼éo┼╝y zamówienie na Produkty, które w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedaj─ůcego sta┼éy si─Ö niedost─Öpne (np. z uwagi na du┼╝e zainteresowanie danym Produktem w tym samym czasie). W takiej sytuacji, Sprzedaj─ůcy niezw┼éocznie powiadomi Klienta poczt─ů elektroniczn─ů o przewidywanym terminie realizacji takiego zamówienia.

6.       Dostawy odbywaj─ů si─Ö w dni robocze, od poniedzia┼éku do pi─ůtku a tak┼╝e w sobot─Ö. W niedziele i wolne dni od pracy dostawy nie s─ů realizowane.

7.       Klient winien zwróci─ç nale┼╝yt─ů uwag─Ö na stan przesy┼éki przy jej odbiorze, w szczególno┼Ťci czy przesy┼éka nie zosta┼éa uszkodzona lub zniszczona. W razie wykrycia naruszenia przesy┼éki przed jej wydaniem, Klient uprawniony jest za┼╝─ůda─ç od przewo┼║nika protokolarnego ustalenia stanu przesy┼éki oraz okoliczno┼Ťci powstania szkody. W przypadku braku mo┼╝liwo┼Ťci spisania protoko┼éu szkody, Klient powinien niezw┼éocznie, nie pó┼║niej ni┼╝ w terminie 3 dni, powiadomi─ç mailowo (na adres: czesc@bestcena.pl) Sprzedaj─ůcego o tym fakcie oraz w terminie 7 dni przes┼éa─ç Sprzedaj─ůcemu listem poleconym wys┼éanym na adres: Bestcena.pl eshop sp. z o.o. ul. Wierzbi─Öcice 9, 61-569 Pozna┼ä Protokó┼é Szkody wed┼éug wzoru stanowi─ůcego Za┼é─ůcznik nr 2 do niniejszego Regulaminu wraz z dowodem zakupu. Dokonanie lub nie powy┼╝szych czynno┼Ťci przez Klienta nie przes─ůdza o odpowiedzialno┼Ťci lub braku odpowiedzialno┼Ťci po stronie Sprzedawcy.

8.       Sprzedaj─ůcy zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, gdy nie mo┼╝na zweryfikowa─ç danych osoby sk┼éadaj─ůcej zamówienie, a tak┼╝e gdy zrealizowanie zamówienia jest niemo┼╝liwe, w tym w szczególno┼Ťci z powodu dzia┼éania si┼éy wy┼╝szej.

 

 

§ 7. ODPOWIEDZIALNO┼Ü─ć SPRZEDAJ─äCEGO, UPRAWNIENIA KUPUJ─äCEGO

1.       Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie s─ů wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zosta┼éy legalnie wprowadzone na rynek polski.

2.       Sprzedaj─ůcy odpowiada wobec Klienta w ramach r─Ökojmi za wady fizyczne lub prawne na podstawie art. 556 i nast─Öpnych Kodeksu Cywilnego.

3.       W przypadku Produktów z kategorii „outlet”, ogranicza si─Ö odpowiedzialno┼Ť─ç Sprzedawcy z tytu┼éu r─Ökojmi do jednego roku od dnia wydania rzeczy Klientowi.

4.       Uprawnienia z tytu┼éu r─Ökojmi nie ograniczaj─ů ani nie wy┼é─ůczaj─ů uprawnie┼ä przys┼éuguj─ůcych Klientom na podstawie innych przepisów prawa, w tym w szczególno┼Ťci uprawnie┼ä z tytu┼éu gwarancji udzielanych bezpo┼Ťrednio przez producentów Produktów.

5.       Bez uszczerbku dla postanowie┼ä § 9, Klient ma prawo do odst─ůpienia od umowy sprzeda┼╝y w terminie 90 dni od daty zakupu, jednak pod tym warunkiem, ┼╝e Produkt jest w stanie nienaruszonym, nie zosta┼é uszkodzony, a telefon nie zosta┼é aktywowany.  Wzór o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od umowy stanowi Za┼é─ůcznik nr 3 do niniejszego regulaminu W celu realizacji uprawnienia Klienta, o którym mowa powy┼╝ej, postanowienia § 9 stosuje si─Ö odpowiednio. Przy czym Klient nie b─Öd─ůcy Konsumentem ponosi koszty, o których mowa w § 9 ust. 6.

6.       W celu z┼éo┼╝enia reklamacji nale┼╝y wype┼éni─ç Formularz Reklamacyjny stanowi─ůcy Za┼é─ůcznik nr 4 do niniejszego Regulaminu i przes┼éa─ç go do Sprzedaj─ůcego na adres: Bestcena.pl eshop sp. z o.o. ul. Wierzbi─Öcice 9, 61-569 Pozna┼ä. Kupuj─ůcy mo┼╝e tak┼╝e opisa─ç wad─Ö bez wykorzystania formularza. Pismo reklamacyjne powinno zawiera─ç dane Klienta sk┼éadaj─ůcego reklamacj─Ö, dat─Ö zakupu Produktu, opis stwierdzonej wady, termin jej ujawnienia oraz preferowany przez Klienta sposób rozstrzygni─Öcia. Do zg┼éoszenia reklamacyjnego Kupuj─ůcy do┼é─ůczy dowód zakupu towaru w Sklepie internetowym (faktur─Ö).

7.       Reklamacja zostanie rozpatrzona przez sprzedaj─ůcego w terminie 14 dni licz─ůc od otrzymania zg┼éoszenia reklamacyjnego. W przypadku wskazania przez Klienta przy zg┼éoszeniu adresu e-mail, odpowied┼║ b─Ödzie przes┼éana na podany adres. Wszelkie informacje dotycz─ůcych z┼éo┼╝onej reklamacji s─ů dost─Öpne w Dziale Reklamacji pod numerem infolinii: (61) 222 08 09 lub droga korespondencji e-mail: reklamacje@bestcena.pl

8.       Od decyzji podj─Ötej przez dzia┼é reklamacji przys┼éuguje wniosek do Sprzedaj─ůcego o ponowne rozpatrzenie sprawy, który nale┼╝y sporz─ůdzi─ç na pi┼Ťmie i przes┼éa─ç do Sprzedaj─ůcego na adres: Bestcena.pl eshop sp. z o.o. ul. Wierzbi─Öcice 9, 61-569 Pozna┼ä. Wniosek zostanie rozpatrzony przez Sprzedaj─ůcego w terminie 14 dni licz─ůc od dnia otrzymania. Decyzja podj─Öta w tym trybie jest ostateczna.

9.       Klient b─Öd─ůcy Konsumentem ma prawo zwróci─ç si─Ö do sta┼éego Polubownego S─ůdu Konsumenckiego dzia┼éaj─ůcego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygni─Öcie sporu wynik┼éego z zawartej umowy sprzeda┼╝y.

10.   Klient uprawniony jest do zwrócenia si─Ö do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszcz─Öcie post─Öpowania mediacyjnego w sprawie polubownego zako┼äczenia sporu mi─Ödzy Klientem a Sprzedaj─ůcym.

11.   Klient mo┼╝e uzyska─ç bezp┼éatn─ů pomoc w sprawie rozstrzygni─Öcia sporu mi─Ödzy Klientem b─Öd─ůcym Konsumentem a Sprzedaj─ůcym, korzystaj─ůc tak┼╝e z bezp┼éatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji spo┼éecznej, do której zada┼ä statutowych nale┼╝y ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

 

§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.       Sk┼éadaj─ůc zamówienie, Klient b─Öd─ůcy osoba fizyczn─ů, ┼Ťwiadomie zgadza si─Ö na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych przez Administratora w celu realizacji zamówienia, a tak┼╝e w celu obs┼éugi ewentualnych reklamacji oraz w celu u┼éatwienia ewentualnych przysz┼éych zakupów.

2.       Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu s─ů przetwarzane wy┼é─ůcznie dla jego potrzeb, nie s─ů i nie b─Öd─ů te┼╝ przekazywane lub udost─Öpniane innym podmiotom, poza Sprzedawc─ů i przewo┼║nikiem, który dostarcza zamówione Produkty Klientowi. Dane te s─ů gromadzone z nale┼╝yt─ů staranno┼Ťci─ů i odpowiednio chronione przed dost─Öpem do nich przez osoby do tego nieupowa┼╝nione, zgodnie z ustaw─ů z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z dnia 2016.06.28, Dz.U. nr 2016, poz. 922). Klient ma prawo wgl─ůdu do swoich danych, do ich korekty oraz ┼╝─ůdania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usuni─Öcia.

3.       Administrator mo┼╝e powierzy─ç przetwarzanie danych osobowych podmiotowi trzeciemu w ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci z zachowaniem stosownych wymogów prawa.

4.       Administrator mo┼╝e przekazywa─ç dane osobowe Sprzedawcy.

5.       Klient b─Öd─ůcy osob─ů fizyczn─ů akceptuj─ůc niniejszy Regulamin zgadza si─Ö na zbieranie i udost─Öpnianie Administratorowi statystyk swojej obecno┼Ťci i aktywno┼Ťci w Sklepie. Dane s─ů zbierane automatycznie i mog─ů zosta─ç wykorzystane do analizy aktywno┼Ťci Konsumentów.

6.       W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwy┼╝szej jako┼Ťci us┼éug Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urz─ůdzeniu ko┼äcowym Konsumenta, które nast─Öpnie s─ů odczytywane przy ka┼╝dorazowym po┼é─ůczeniu si─Ö przegl─ůdarki internetowej (tzw. „cookies”). Klient mo┼╝e zmieni─ç ustawienia przegl─ůdarki, by nie akceptowa┼éa takich plików lub informowa┼éa o ich przesy┼éaniu w dowolnym momencie, co mo┼╝e jednak spowodowa─ç utrudnienia w korzystaniu z Sklepu. Korzystanie przez Klienta z przegl─ůdarki, której ustawienia zezwalaj─ů na zapisywanie plików cookies na urz─ůdzeniu Klienta, oznacza wyra┼╝enie zgody na zapisywanie powy┼╝szych plików na tym urz─ůdzeniu Konsumenta.

 

 

§ 9. ODST─äPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA B─śD─äCEGO KONSUMENTEM

1.       Konsument mo┼╝e odst─ůpi─ç od umowy bez podania przyczyny, sk┼éadaj─ůc Sprzedaj─ůcemu w terminie 14 dni licz─ůc od dnia dor─Öczenia mu zakupionego Produktu, stosowne o┼Ťwiadczenie. Do zachowania powy┼╝szego terminu wystarczy wys┼éa─ç o┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu od umowy przed jego up┼éywem skierowane do Sprzedawcy na adres: Bestcena.pl eshop sp. z o.o. ul. Wierzbi─Öcice 9, 61-569 Pozna┼ä.

2.       W przypadku odst─ůpienia od umowy zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç, umowa jest uwa┼╝ana za niezawart─ů.

3.       Je┼╝eli Konsument z┼éo┼╝y o┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu od umowy zanim Sprzedaj─ůcy przyj─ů┼é jego ofert─Ö, oferta przestaje wi─ůza─ç.

4.       Konsument ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç za zmniejszenie warto┼Ťci Produktu b─Öd─ůce wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczaj─ůcy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

5.       Je┼╝eli Konsument w trakcie sk┼éadania zamówienia wybra┼é sposób dostarczenia rzeczy inny, ni┼╝ najta┼äszy zwyk┼éy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedaj─ůcego, Sprzedaj─ůcy nie jest zobowi─ůzany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

6.       Bezpo┼Ťrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w zwi─ůzku ze skorzystaniem z uprawnienia do odst─ůpienia od umowy przez Konsumenta ponosi Sprzedaj─ůcy. Konsument ma obowi─ůzek zwróci─ç Produkt na koszt Sprzedawcy nie pó┼║niej ni┼╝ 14 dni od dnia, w którym odst─ůpi┼é od umowy. Do zachowania ww. terminu wystarczy odes┼éanie Produktu przed jego up┼éywem.

7.       W przypadku odst─ůpienia Konsumenta od umowy, Sprzedaj─ůcy dokona zwrotu ceny oraz najta┼äszych zwyk┼éych kosztów dostawy zamówienia w ci─ůgu 14 dni od daty otrzymania o┼Ťwiadczenia Konsumenta. Sprzedaj─ůcy dokonuje zwrotu p┼éatno┼Ťci przy u┼╝yciu takiego samego sposobu zap┼éaty, jakiego u┼╝y┼é Konsument, chyba ┼╝e Konsument wyra┼║nie zgodzi┼é si─Ö na inny sposób zwrotu, który nie wi─ů┼╝e si─Ö dla niego z ┼╝adnymi dodatkowymi kosztami. Sprzedaj─ůcy mo┼╝e si─Ö jednak wstrzyma─ç z dokonaniem zwrotu p┼éatno┼Ťci do chwili otrzymania zwrotu zakupionego Produktu.

8.       Wzór o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od umowy stanowi Za┼é─ůcznik nr 5 do niniejszego regulaminu i znajduj─Ö si─Ö na stronie Sklepu oraz wysy┼éany jest w wiadomo┼Ťci e-mail z potwierdzeniem z┼éo┼╝enia zamówienia.

9.       Sprzedaj─ůcy nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za u┼╝ycie Produktów niezgodne z przeznaczeniem, niew┼éa┼Ťciwy monta┼╝ i u┼╝ytkowanie Produktów.

10.   Prawo odst─ůpienia od umowy zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç nie przys┼éuguje Konsumentowi w wypadkach:

a)       ┼Ťwiadcze┼ä o w┼éa┼Ťciwo┼Ťciach okre┼Ťlonych przez Konsumenta w z┼éo┼╝onym przez niego zamówieniu lub ┼Ťci┼Ťle zwi─ůzanych z jego osob─ů (zamówienie indywidualne);

b)      ┼Ťwiadcze┼ä, których przedmiotem s─ů rzeczy, które po dostarczeniu, ze wzgl─Ödu na swój charakter, zostaj─ů nieroz┼é─ůcznie po┼é─ůczone z innymi rzeczami.

 

 

§ 10. POSTANOWIENIA

SZCZEGÓLNE DOTYCZ─äCE KLIENTÓW B─śD─äCYCH PRZEDSI─śBIORCAMI

1.       Z zastrze┼╝eniem przepisów poni┼╝szych niniejszego paragrafu, w przypadku transakcji zawieranych w Sklepie z Klientami-Przedsi─Öbiorcami, stosuje si─Ö przepisy §§1 – 8, 11 i 12, chyba ┼╝e te przepisy oraz przepisy poni┼╝sze stanowi─ů inaczej.

2.       W przypadku transakcji zawieranych z Klientami-Przedsi─Öbiorcami, Sprzedaj─ůcym jest spó┼éka: Bestcena.pl eshop sp. z o.o. z siedzib─ů w Poznaniu (61-569) ul. Wierzbi─Öcice 9, wpisana do rejestru przedsi─Öbiorców Krajowego Rejestru S─ůdowego, VII Wydzia┼é Krajowego Rejestru S─ůdowego, pod numerem KRS: 0000464548, posiadaj─ůca NIP: 6772379876, REGON: 122945128.

3.       Ustanawia si─Ö maksymalny limit zakupów dla Klientów-Przedsi─Öbiorców na nie wi─Öcej ni┼╝ jedn─ů sztuk─Ö produktów w miesi─ůcu kalendarzowym.

4.       Wy┼é─ůcza si─Ö zastosowanie §7 ust. 5 niniejszego Regulaminu do transakcji zawieranych Klientami-Przedsi─Öbiorcami.

5.       Wy┼é─ůcza si─Ö odpowiedzialno┼Ť─ç z r─Ökojmi wobec Klientów b─Öd─ůcych Przedsi─Öbiorcami z tytu┼éu wad fizycznych i prawnych produktów nabywanych w Sklepie. Wy┼é─ůcza si─Ö tak┼╝e odpowiedzialno┼Ť─ç Sprzedaj─ůcego za wady ukryte.

6.       Wy┼é─ůcza si─Ö odpowiedzialno┼Ť─ç kontraktow─ů za szkod─Ö wywo┼éan─ů niewykonaniem oraz nienale┼╝ytym wykonaniem umowy zawartej z Klientem-Przedsi─Öbiorc─ů w Sklepie.

7.       W przypadku Klientów-Przedsi─Öbiorców dostawa produktów jest zawsze dodatkowo p┼éatna.

8.       W przypadku omy┼ékowo okre┼Ťlonej na stronach Sklepu ceny, w szczególno┼Ťci w sposób ra┼╝─ůco niski, Sprzedaj─ůcy ma prawo odmówi─ç przyj─Öcia Zamówienie (oferty) Klienta-Przedsi─Öbiorcy.

9.       Wszelkie spory z Klientami-Przedsi─Öbiorcami, a powsta┼ée na tle niniejszego Regulaminu b─Öd─ů rozstrzygane przez S─ůdy powszechne w Poznaniu.

 

 

§ 11. ZMIANA REGULAMINU

1.       Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w ka┼╝dym czasie.

2.       Aktualny Regulamin b─Ödzie komunikowany Klientom poprzez jego umieszczenie na stronach Sklepu.

3.       W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu zamówienia z┼éo┼╝one przed zmian─ů b─Öd─ů realizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu w brzmieniu obowi─ůzuj─ůcym w dniu z┼éo┼╝enia zamówienia przez Klienta.

 

 

§12. POSTANOWIENIA KO┼âCOWE

1.       Umowy sprzeda┼╝y zawierane s─ů w j─Özyku polskim, a prawem w┼éa┼Ťciwym do ich oceny jest wy┼é─ůcznie prawo obowi─ůzuj─ůce na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj─ů zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególno┼Ťci przepisy Kodeksu Cywilnego.

3.       Je┼Ťli którekolwiek z postanowie┼ä niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, niewa┼╝ne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wy┼é─ůczone. W pozosta┼éym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.

4.       Niniejszy Regulamin dost─Öpny jest na stronie www.bestcena.pl, w formie, która umo┼╝liwia korzystanie, odtwarzanie i utrwalanie tre┼Ťci Regulaminu za pomoc─ů systemu teleinformatycznego, którym pos┼éuguje si─Ö Klient, a ponadto w siedzibie Administratora.

5.       Wszystkie za┼é─ůczniki stanowi─ů integraln─ů cz─Ö┼Ť─ç niniejszego Regulaminu.

6.       Sklep internetowy Bestcena.pl realizuje tak┼╝e umowy zawierane na odleg┼éo┼Ť─ç przez osoby trzecie, ich ogólne zasady i warunki mo┼╝na znale┼║─ç na ich stronach internetowych, jak równie┼╝ w formacie PDF.

7.       Wszelkie spory wynik┼ée w zwi─ůzku z realizacj─ů umów sprzeda┼╝y zawieranych pomi─Ödzy Sprzedaj─ůcym a Kupuj─ůcym b─Öd─ů rozstrzygane w pierwszej kolejno┼Ťci na drodze negocjacji, z intencj─ů polubownego zako┼äczenia sporu.

 

 

Za┼é─ůczniki:

1)       Formularz zamówienia

2)       Protokó┼é Szkody

3)       Wzór o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu (90dni)

4)       Formularz Reklamacyjny

5)       Wzór o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu (14dni)

-->