Polityka prywatności platformy Bestcena.pl

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe Klientów Bestcena.pl, jest Beneko LLP z siedzibą w The Business Resource Network, 53 Whateley’s Drive, Kenilworth, Warwickshire, CV8 2GY, NIP: GB332037441, adres e-mail: [email protected], numer telefonu: +48 579 760 761 Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami danych Klientów w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy.

 

Polityka prywatności Bestcena.pl wyjaśnia, jakie procedury są stosowane przy gromadzeniu oraz przetwarzaniu danych osobowych Klientów.

1. Administratorem danych osobowych jest Beneko LLP z siedzibą w The Business Resource Network, 53 Whateley’s Drive, Kenilworth, Warwickshire, CV8 2GY, NIP: GB332037441, adres e-mail: [email protected], numer telefonu: +48 579 760 761, zwana dalej Platformą bądź Serwisem.

2. Wszystkie dane osobowe Klientów podawane w trakcie rejestracji są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem do nich przez osoby trzecie. Platforma stosuje odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.

3. Złożenie zamówienia na stronie Platformy przez Klienta stanowi upoważnienie do przetwarzania danych osobowych niezbędnych dla realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Platformę (zakupu towarów i usług, wysyłki oraz rozliczeń), akceptację Regulaminu oraz niniejszej Polityki Prywatności.

4. Platforma oświadcza, iż nie udostępnia, ani nie sprzedaje danych osobowych Klientów serwisu osobom trzecim, bez zgody samych Klientów.

5. Klient, który założył konto na Platformie, może w dowolnym czasie złożyć wniosek do Platformy o jego usunięcie. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta.

6. Platforma umożliwia Klientom aktualizację danych.

7. Platforma zastrzega sobie prawo do zachowania danych Klienta w następujących przypadkach:

jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Platformy, do czasu ich uregulowania,

jeżeli Klient naruszył postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, do czasu wyjaśnienia okoliczności tego naruszenia oraz ustalenia zasad odpowiedzialności.

8. Dane osobowe podawane przez Klienta w procesie składania zamówienia są wykorzystywane w celach:

kontaktu z Klientem w ramach usług świadczonych przez Platformę,

prowadzenia rozliczeń,

wysyłki towarów.

9. Platforma oświadcza, iż dane Klienta muszą być udostępniane organom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, o ile skierują takie żądanie do Platformy.

10. Klientami w rozumieniu niniejszego Regulaminu są osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych a także osoby prawne i podmioty posiadające zdolność prawną.

11. Platforma zastrzega sobie prawo do weryfikowania i sprawdzania danych Klientów w trakcie oraz po zakończeniu procesu składania zamówień. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność ze stanem faktycznym danych, które podają w ramach swoich kont Klienci Platformy

12. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralna część Regulaminu Platformy. Korzystanie z portalu oznacza akceptację postanowień niniejszej Polityki Prywatności.

13. Platforma ma prawo do zmiany Polityki Prywatności w każdym czasie. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania nowej wersji Polityki Prywatności na stronie Platformy

14. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od momentu jej opublikowania na Platformie.Polityka Cookies

Cookies (tzw. ciasteczka) - oznaczają dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których korzystasz z naszych serwisów.

Cookies Administratora - oznacza cookies zamieszczane przez nas, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez nas za pośrednictwem naszych serwisów.

Cookies Zewnętrzne - oznacza cookies zamieszczane przez naszych partnerów za pośrednictwem strony internetowej serwisu.

 

Jak używamy plików cookies?

Wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

b) cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia. Trwałych plików cookie używamy do przechowywania informacji o Twojej preferowanej stronie startowej oraz przechowywania Twoich danych, jeśli przed zalogowaniem klikniesz opcję „Pamiętaj mnie”. Będziemy też używać plików cookies do zapisywania Twoich ulubionych produktów.

Używamy zarówno naszych plików cookies, jak i plików cookie podmiotów zewnętrznych w celu gromadzenia statystyk oraz danych użytkowników w formie zagregowanej oraz indywidualnej. Korzystamy także z narzędzi analitycznych do optymalizacji naszej strony i przedstawiania oferty interesującej dla użytkownika.

Używamy także zewnętrznych plików cookie, które monitorują, w jaki sposób użytkownik korzysta z innych witryn. Dzięki temu możemy udostępniać materiały marketingowe na innych stronach i w różnych kanałach komunikacji.

Do jakich celów wykorzystujemy pliki cookies?

Wykorzystujemy cookies Własne w następujących celach:

A. Konfiguracji serwisu:

I. Dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu.

II. Rozpoznania urządzenia użytkownika serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.

III. Zapamiętania ustawień wybranych przez użytkownika i personalizacji interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik.

IV. Zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści.

V. Rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

B. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie:

I. Utrzymania sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

II. Poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

III. Optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

C. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

I. Dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dopasowaną do jego indywidualnych potrzeb.

II. Poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań użytkowników na strony internetowe serwisu.

D. Zapamiętania lokalizacji użytkownika:

I. Poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

E. Analiz, badań oraz audytu oglądalności oraz tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

F. Świadczenia usług reklamowych i dostosowania prezentowanych za pośrednictwem serwisu reklam produktów i usług.

G. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

Wykorzystujemy też cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych np. Google Analytics, Facebook Pixel.

b. Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy.

c. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

• instagram.com,

• plus.google.com,

• Facebook.com.

d. prezentowania opinii na stronach internetowych serwisu, które są pobierane zewnętrznego serwisu internetowego:

• opineo.pl.

 Czy możesz się na to nie zgodzić?

• Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w daniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

• Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

• Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.